Не спирайте децата да мечтаят

– Дайте им повече възможности –

ДЕЦАТА В „СЛЪНЧОГЛЕДИ“ СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ В НЯКОЛКО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

 • Яслена група: 2 – 3-годишни
 • Първа възрастова група: 3 – 4-годишни
 • Втора възрастова група: 4 – 5-годишни
 • Трета подготвителна/предучилищна възрастова група: 5 – 6-годишни
 • Четвърта подготвителна/предучилищна възрастова група: 6 – 7-годишни

Градината е с капацитет за 50 деца. Всяка от групите е от 10 деца.

Децата завършват подготвителна група с издадени всички необходими документи по стандартите на МОН.

Договор с детската градина се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 1 септември до 31 август.

Градината работи целогодишно – от 1 септември до 31 август с изключение на първите две седмици на август, дните между Коледа и Нова година, официалните празници, както и при наличието на други обективни причини и/или форсмажорни обстоятелства.

ЗАПИСВАНЕ И УСЛОВИЯ

Записването става след запознаване на място с условията, организацията и програмата на градината, среща на директора с родителите, сключен договор и попълнени формуляри с информация за детето.

При постъпване се предоставят следните допълнителни медицински документи:

  • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар
  • Имунизационен картон
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, не по-рано от 15 дни преди постъпването
  • Медицинска бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразно болен, не по-рано от 3 дни преди постъпването
  • Изследване „Васерман” на един от родителите /за деца до 3 г./

Успехът не е просто да бъдеш родител, а как да вдъхновиш детето си да бъде повече от теб!

– Слънчогледи –

В ``СЛЪНЧОГЛЕДИ`` ОСИГУРЯВАМЕ

 • Условия за реализиране на учебно-възпитателен процес, отговарящ на държавните изисквания и стандарти
 • Интензивно обучение по английски език
 • Материална база за провеждане на обучението, отговаряща на санитарно-хигиенните изисквания
 • Целодневна форма на обучение от понеделник до петък между 8.30 ч. и 18.30 ч.
 • Висококвалифициран педагогически и помощен екип, отговарящ на държавните изисквания за квалификация и притежаващ задължителните медицински изследвания
 • Наблюдение и контрол на здравословното състояние и развитие на детето от страна на медицинско лице
 • Добра атмосфера за детето и хуманно-личностен подход  при общуването с него

 • Всекидневно храната на детето: 08:30 – сутрешна закуска, 10:15 – плодова/зеленчукова закуска, 12:00 – обяд и 15:15 – следобедна закуска, приготвени според съвременните изисквания за готварска технология и рационално хранене на детския рецептурник, одобрен от Министерство на Здравеопазването. Продуктите за приготвяне на храната да отговарят на всички държавни норми за екологична чистота, да са достатъчни като количество и качество за гарантиране на здравословното хранене на детето, съобразено и с изискванията на РЗИ;
 • Информация на родителите относно придобитите умения и навици на детето, общото му физическо и психическо състояние, както и при възникнали проблеми от различен характер чрез: електронен дневник, родителски и индивидуални срещи, писмени и устни съобщения и др.;
 • Провеждане на родителски срещи най-малко един път годишно;
 • Застраховка „Злополука” на детето;
 • Поверителност на личните данни на детето и неговото семейство.

Щастието на децата е в тяхното възпитание и грижи

– Слънчогледи –

ГОДИШНА ТАКСА И ЗАПЛАЩАНЕ

Дължимата годишна такса е в размер на 15 850 лв., от които 11 месеца (01.09.2024 – 31.07.2025) * 1350 лв. и за периода 16-31.08.2025 г.: 1000 лв.

Годишната такса се заплаща по един от следните три начина, в зависимост от предпочитанията на родителите:

 • Първоначален Депозит в размер на 1000 лв. се заплаща при подписване на Договора и впоследствие месечно – на 11 равни вноски от по 1350 лв.  – между 20-то и 25-то число на предходния месец;
 • На две равни вноски, в размер на 7925 лв. всяка, при спазване на съответните срокове за плащане:
  • І-ва вноска – при подписване на договора, но не по-късно от 01.09.2024 г.;
  • ІІ-ра вноска – до 25.01.2025 г.
 • Еднократно, при сключване на Договора, но не по-късно от 01.09. при прилагане на отстъпка в размер на 5 %.

КАКВО ВКЛЮЧВА ТАКСАТА

 • Целодневна грижа от висококвалифицирани специалисти;
 • Разходите по провеждане на учебно-възпитателния процес през месеците септември – юли и последните две седмици на месец август;
 • Обучение, съобразено с възрастта на детето и в съответствие с Държавните образователни стандарти на Министерство на образованието и науката;
 • Учебници, учебни пособия, помагала и материали, необходими за учебния процес;
 • Високо ниво на обучение по всички задължителни направления: детска математика, български език, околен свят;
 • Обучение по английски език с англоговорящ преподавател за всички възрастови групи;
 • Занимания по музика, танци, балет, приложни изкуства и др.;
 • Тренировки по плуване (по желание);
 • Балансирана и разнообразна храна – 4 пъти дневно;
 • Медицинско обслужване от медицински специалист;
 • Годишна застраховка;
 • Издръжка на сградата – ток, вода и отопление;
 • Битови консумативи и материали за дезинфекция на доказани производители, отговарящи на всички изисквания;
 • Поддръжка на двора и съоръженията за игра на открито;
 • 24-часова физическа охрана на сградата на детската градина и децата;
 • Ограничен картов достъп до територията на детската градина;
 • Транспорт за тренировките по плуване и др. мероприятия, който се осигурява от външна транспортна фирма.

Добрите думи са нашата награда

– Слънчогледи –

ОТЗИВИ

За мен не е важна толкова само самата градина, а атмосферата в нея, учителките, директорката и колектива като цяло.

Ваня Стефанова – майка

ЧДГ “Слънчогледи” е едно слънчево място, пълно с прекрасни хора и щастливи деца! Благодарение на всеотдайния и усмихнат екип, двете ми деца имаха незабравимо детство. В “Слънчогледи” те получиха трайни знания и умения, научиха се на уважение, създадоха дългогодишни приятелства. Това е незаменим, в сърцето ми ще остане топъл спомен за изминалите години! Благодарим “Слънчогледи” !

Ирена Кираджибашян – майка на две деца

Съвсем случайно попаднахме там преди около 6 години, но сина ми беше на 3,5г. и го приеха в големите групи. Щастлив съм, че в ‘Слънчогледи” му бяха първите седем 🙂

Валери Костадинов – баща

Харесвам вниманието и грижите. А детето ми се научи да плува и кара ски. Наистина страхотен екип и място за децата.

Калин Бойчинов – баща

Страхотно място, където дъщеря ни се чувства щастлива и не иска да си тръгне щом отидем да я вземем 🙂 Благодарим на всеотдайния екип!

Радослава Младенова – майка