Плуваме с удоволствие

Плуването развива детския организъм комплексно – от изграждане на двигателна и дихателна култура, до формиране на здрава физика.

Плуването укрепва имунитета на детето, развива гръдния кош и мускулатурата. Отборният дух създава умения за общуване и развива дисциплината у децата. Te се научават да привикват към водата. Постепенно развиват уменията си и започват да плуват самостоятелно, с дъска или плувки.