ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА

Достъпна, лесна и интересна. И в градината, и у дома, математиката забавна ни е като игра! Запознаваме се с цифрите и числата в ранна детска възраст.

Математиката е науката, която трябва да покаже на децата определен начин за възприемане на заобикалящия ги свят. Да докаже, че за всяко явление има обяснение, което следва някаква логика и не се случва безпричинно. Да учи на аналитичност, подреденост и последователност. След като споделяме с тях различни удивителни математически факти, им поставяме въпроси и малки загадки за разрешаване, за да се чувстват по-ангажирани по време на обиколката си из чудната страна на математиката и да усетят как силата на математиката улеснява живота ни.