Природата това сме всички ние!

Научаваме интересни истории и факти за растенията, животните и света около нас

В програмата на детска градина „СЛЪНЧОГЛЕДИ” водещо място заема познанието за природата и грижата за нея. Децата се обучават как да опазват природата чиста. Наблягаме на екологичното възпитание и формиране на екологична култура у тях. Придобиват  социални умения за общуване и социализация, култура на поведение и толерантно отношение към заобикалящия ги свят. Изграждаме представата им за света чрез наблюдаване на обекти в тяхната естествена среда и самостоятелна дейност.

Децата имат занимания и игри на открито всеки ден. Предвидени са излети, посещения на зоологическа градина и Еко ферма.