Ученето на английски език за нас е като детска игра

Особено когато това се случва с англоговорящ преподавател с опит и изключително внимателно персонално отношение към развитието и качествата на всяко едно от децата.

Обучението по английски език в детска градина „СЛЪНЧОГЛЕДИ” е интензивно и е част от ежедневието на всички деца – от яслена до предучилищна група. Използват се оригинални британски учебни системи с богати приложени учебни средства, аудио и видео материал и мултимедиен софтуер.

Още от 2-годишна възраст децата имат занимания в различни форми. Игри, музикален английски език, мултимедийни и видео уроци осигуряват чуждоезикова среда всеки ден. Така с лекота се усвоява богата лексика и се добива усет за езика

В подготвителната група децата учат английски език с англоговорящ учител, който поставя основите на правилното разбиране и научаване на езика. Децата разбират и използват широк кръг от полезни фрази, изучават азбуката. На 6 години започва началният етап на четене и писане на английски. Натрупаната солидна основа е предпоставка за успешно учене в следващите нива на езиково обучение.