НАРОДНИ ТАНЦИ

Танцът е магия за душата и опиат за тялото. Танцът е сила за духа. Веднъж започнеш ли да танцуваш, част от теб винаги остава в танца.

Виж още