ПЛУВАНЕ

Плуването развива детския организъм комплексно – от изграждане на двигателна и дихателна култура, до формиране на здрава физика.

Виж още