Балет

МОДЕРЕН БАЛЕТ

Уроците ни по модерен балет помагат за изграждане на отговорност и позитивно отношение към изкуството. Децата израстват физически и интелектуално. Развиват своята двигателна култура, дисциплина, усещане за танци и ритъм

Read article